Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel.

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

W tym świątecznym czasie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił, z którymi bez problemu pokonacie wszystkie trudności.

Właściciele, Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Alladyn