KARTA ZAPISU DZIECKA

NABÓR 2018/19

Nabór do wszystkich oddziałów przedszkola Alladyn prowadzony jest przez cały czas. Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola wystarczy wypełnić i przesłać do nas formularz zapisu online. Jeśli masz pytania dotyczące zasad prowadzenia naboru przed wysłaniem formularza skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj sie z nami mailowo lub telefonicznie:
telefon: 696 233 992 lub 12 250 09 03
e-mail: strumiany@przedszkolealladyn.pl

FORMULARZ ZAPISU DZIECKA


Dane osoby wysyłającej formularz

Imię i nazwisko nadawcy [* pole wymagane]

Adres e-mail nadawcy*


Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia

PESEL dziecka*

Miejsce zamieszkania dziecka

Gmina

Miejsce zameldowania dziecka

Gmina


Matka, ojciec, opiekunowie prawni

Imię i nazwisko matki

Telefon kontaktowy matki

Adres mailowy matki

Miejsce pracy matki

Imię i nazwisko ojca

Telefon kontaktowy ojca

Adres mailowy ojca

Miejsce pracy ojca


Informacje o dziecku

Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola

Stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne)Stopień samodzielności dziecka

Czy potrafi jeść samodzielnie?
TAKNIE

Czy potrafi korzystać z toalety?
TAKNIE

Czy ubiera się samodzielnie?
TAKNIE

Czy komunikuje potrzeby dorosłym?
TAKNIE

Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola?


* Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

* Oświadczam , że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Polityką prywatności.

* Wyrażam zgodę na prowadzenie badań i pomoc psychologiczno - pedagogiczną mojemu dziecku.

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych/ Dz.U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późniejszymi zmianami/ i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Przedszkolu "Alladyn"