KARTA ZAPISU DZIECKA

NABÓR 2023/24

Nabór do wszystkich oddziałów przedszkola Alladyn prowadzony jest przez cały czas. Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola wystarczy wypełnić i przesłać do nas formularz zapisu online. Jeśli masz pytania dotyczące zasad prowadzenia naboru przed wysłaniem formularza skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj sie z nami mailowo lub telefonicznie:
telefon: 696 233 992 lub 12 250 09 03
e-mail: strumiany@przedszkolealladyn.pl

  FORMULARZ ZAPISU DZIECKA


  Dane osoby wysyłającej formularz

  Imię i nazwisko nadawcy [* pole wymagane]

  Adres e-mail nadawcy*


  Dane dziecka

  Imię i nazwisko dziecka*

  Data urodzenia

  PESEL dziecka*

  Miejsce zamieszkania dziecka

  Gmina

  Miejsce zameldowania dziecka

  Gmina


  Matka, ojciec, opiekunowie prawni

  Imię i nazwisko matki

  Telefon kontaktowy matki

  Adres mailowy matki

  Miejsce pracy matki

  Imię i nazwisko ojca

  Telefon kontaktowy ojca

  Adres mailowy ojca

  Miejsce pracy ojca


  Informacje o dziecku

  Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola

  Stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne)  Stopień samodzielności dziecka

  Czy potrafi jeść samodzielnie?
  TAKNIE

  Czy potrafi korzystać z toalety?
  TAKNIE

  Czy ubiera się samodzielnie?
  TAKNIE

  Czy komunikuje potrzeby dorosłym?
  TAKNIE

  Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola?


  * Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

  * Oświadczam , że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.

  * Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Polityką prywatności.

  * Wyrażam zgodę na prowadzenie badań i pomoc psychologiczno - pedagogiczną mojemu dziecku.

  Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych/ Dz.U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późniejszymi zmianami/ i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Przedszkolu "Alladyn"