Informacje ogólne

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu w tym roku zebrania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych w wersji tradycyjnej.

Informujemy, iż wszystkie dzieci zapisane do przedszkola i żłobka od września zostały przyjęte. Jeśli z kimś z Państwa jeszcze się nie skontaktowaliśmy, prosimy o informację.

 

Organizacja pracy przedszkola

 • Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.
 • Uruchomione zostanie 8 oddziałów przedszkolnych i 1 żłobkowy. Grupy młodsze „stary budynek” przedszkola. Grupy starsze – budynek nad sklepem Kropka.
 • Dzieci w oddziałach są podzielone ze względu na wiek.
 • W każdym oddziale pracują dwie nauczycielki z kwalifikacjami. Prowadzą one grupę od początku do końca dziecka w przedszkolu. Każda z grup realizuje podstawę programową zgodną z aktualnym rozporządzeniem MEN.
 • W ramach czesnego przewidziane są zajęcia:
  • Język angielski – wszystkie grupy,
  • Rytmika – wszystkie grupy,
  • Taniec – grupa najmłodsza od II semestru
  • Balet – od 4-latków
  • Szachy – 5 i 6 – latki
  • Logopeda
 • Zajęcia wybrane i płatne przez rodziców:
  • Basen – 5 i 6 latki
  • Robotyka – od 4 latków
 • Raz w miesiącu do naszego przedszkola przyjeżdża teatrzyk (żywe słowo, lalkowy, muzyczny, iluzjonista) W spektaklach biorą udział wszystkie grupy przedszkolne (płatne częściowo przez rodziców).
 • Pozostałe wydarzenia kulturalne, wycieczki rekreacyjno-poznawcze odbywają się zgodnie z planem danej grupy ustalonym z rodzicami na pierwszym zebraniu we wrześniu.

UWAGA! Jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, zastrzegamy możliwość zmiany organizacji pracy placówki.

Opłaty:

Przedszkole Żłobek
Czesne 400 zł (dla rodzeństwa w naszym przedszkolu – upust 50% dla starszego dziecka) Czesne 950 zł (od tego dla mieszkańców Gminy Wieliczka odliczana dotacja w wysokości 150 zł miesięcznie)*
Wyżywienie za każdy dzień pobytu 14zł / posiłki** 280 zł pakiet za cały miesiąc / 4 posiłki dziennie (nieodliczalne nieobecności)**
Wpisowe  300 zł***(opłata roczna) Wpisowe 500 zł*** (opłata za cały okres pobytu w żłobku)

 

*w przypadku uruchomienia programu Maluch+2020 odliczana od czesnego będzie również ta dotacja w odpowiedniej wysokości

**istnieje możliwość korzystania z mniejszej ilości posiłków np. bez śniadania lub podwieczorku – wówczas stawka żywieniowa zostaje odpowiednio obniżona

***Bardzo prosimy tych Rodziców którzy nie dokonali jeszcze wpłaty wpisowego o uregulowanie należności do końca czerwca. Z góry dziękujemy.

 

 • Czesne jest naliczane z góry za każdy miesiąc
 • Żywienie jest naliczane za każdy miesiąc z góry wg liczby dni roboczych w danym miesiącu. W kolejnym miesiącu odliczane są nieobecności za poprzedni miesiąc np. :

– Wrzesień 22 dni robocze x stawka żywieniowa

– Październik 22 dni robocze minus ilość dni nieobecności za wrzesień x stawka żywieniowa

 • Dobrowolne ubezpieczenie NW (w roku 2019/2020 stawka wynosiła 35 zł). Stawka i suma ubezpieczenia zostanie podana na zebraniu we wrześniu.

 

Pozostałe informacje

 • Dla osób które będą odbierały dziecko z placówki a nie zostały wpisane w karcie zgłoszeniowej, potrzebne będą pisemne upoważnienia. Muszą to być osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych używek.
 • W pierwszych dniach przy odbiorze dzieci opiekunowie będą proszeni o okazanie dowodu tożsamości
 • Statut Przedszkola Alladyn jest do wglądu u Dyrektora Przedszkola
 • Poniżej zamieszczamy Ramowy Rozkład Pracy Przedszkola
 • W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt