Szanowni Rodzice!

Informujemy, że nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września. Z uwagi na pandemię koronawirusa organizacja pracy będzie nieco inna niż w minionych latach. Przedszkole pracuje od 7:00 – 17:00.

Prosimy o zapoznanie się z wyciągiem z procedury zachowania bezpieczeństwa: Wyciąg z procedury Bezpieczeństwa funkcjonowanie przedszkola w czasie zagrożenia epidemia COVID 19 – informacja dla Rodziców_1

Prosimy Rodziców dzieci które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola / żłobka, oraz Rodziców dzieci które wracają po wakacjach o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie w pierwszym dniu oświadczenia: Oświadczenie

Organizacja pracy:

Przyjmowanie dzieci rano w głównym budynku będzie się odbywało następująco:

  • Przyprowadzanie dzieci BEZWZGLĘDNIE 7:00-8:00 (po godzinie 8:00 pracownicy muszą  wykonać inne niezbędne czynności związanie z zachowaniem reżimu sanitarnego czynności które będą uniemożliwiały odbiór dzieci)
  • Od 1 września przez okres adaptacji (4-6 tyg) do szatni wchodzą tylko Rodzice z dziećmi nowo przyjętymi (I i II grupa), oraz z dziećmi żłobkowymi. Z zachowaniem procedur sanitarnych rozbierają dziecko i odprowadzają do wskazanej przez pracownika sali. Tam żegnają się z dzieckiem w drzwiach i opuszczają budynek przedszkola. Przez okres adaptacji dopuszcza się możliwość odbioru dziecka w dowolnym momencie (tylko Maluszki nowo przyjęte oraz dzieci żłobkowe)
  • Rodzice pozostałych dzieci z pozostałych grup nie wchodzą do budynku.
  • Dzieci z grupy Misiów będzie odbierać jedna z ich Pań w korytarzu przy głównych drzwiach.
  • Dzieci z grupy Motylków i Biedronek po wejściu do szatni pod nadzorem woźnej rozbierają się i idą do swojej sali

Odbiór dzieci tak jak dotychczas od godz: 15:30-17:00

Przyjmowanie dzieci rano w  budynku nad sklepem (Tygryski, Pszczółki, Jagódki z Kotkami) będzie się odbywało następująco:

  • Przyprowadzanie dzieci BEZWZGLĘDNIE 7:00-8:00 (po godzinie 8:00 pracownicy muszą  wykonać inne niezbędne czynności związanie z zachowaniem reżimu sanitarnego czynności które będą uniemożliwiały odbiór dzieci.)
  • Dzieci są doprowadzane pod drzwi przedszkola (na górze) i samodzielnie idą do szatni, rozbierają się i idą do swojej sali. Na korytarzu będzie osoba dyżurująca, która będzie pilnowała, aby każde dziecko dotarło do swojej grupy.

Odbiór dzieci tak jak dotychczas od godz: 15:30-17:00

Uprzejmie prosimy o bezwględne dostosowanie się do do godzin przyprowadzania i odbioru dzieci. Powyższe ograniczenia są niezbędne, aby w pełni zapewnić Państwa dzieciom bezpieczeństwo poprzez zachowanie procedur czyszczenia i dezynfekcji –

Jednocześnie przypominamy, iż do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów choroby (katar, kaszel, gorączka). W przypadku pojawienia się powyższych natychmiast będziemy Państwa powiadamiać, oraz prosić o niezwłoczny odbiór  dziecka z przedszkola.

Bądźmy odpowiedzialni tak, aby udało nam się przejść przez ten trudny dla wszystkich czas epidemii.