OTWARTY TURNIEJ

„ SZACHOWY PRZEDSZKOLAK „

15.06.2019 r. (sobota ) 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2788/

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.

Promocja gry w szachy oraz zdobycie lub podniesienie kategorii szachowych. W zawodach będzie można uzyskać max do IV kategorii szachowej !!!!!!!!!!!!!!!!

2/ ORGANIZATORZY:

Niepubliczne Przedszkole „ ALLADYN „ w Strumianach

3/ MIEJSCE GRY:

Niepubliczne Przedszkole „ ALLADYN „ w Strumianach

Adres : NP. Alladyn w Strumianach Oddział  Strumiany 260 ( w budynku Centrum Handlowego Albert )

 3a/ DOJAZD:

Autobus MPK linii 243 z przystanku Nowy Bieżanów Południe naprzeciw pętli tramwajowej Nowy Bieżanów P+R  w stronę Kokotowa i Wegrzc Wielkich. Przystanek docelowy Wegrzce Wielkie II.

Własnym transportem – w stronę Bieżanów Granica Miasta, Czarnochowice, Wegrzce Wielkie. W dniu zawodów dostępny będzie parking przy Centrum Handlowym Albert.

4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do wszelkiego rodzaju placowek oraz oddziałów przedszkolnych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

  5/ ZGŁOSZENIA:

Termin zgłoszeń upływa dnia. 12.06.1019r. Zgłoszeń można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter lub telefonicznie i sms na numer 693 135 528. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, posiadany ranking, kategorie szachowa lub jej brak, nazwę placówki oświatowej do której uczęszcza zawodnik/zawodniczka.

Po wyczerpaniu limitu miejsc dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu dokonywania zgłoszeń w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc (40).

6/ OPŁATY:

Wpisowe do zawodów wynosi 50 zł  płatne na sali gry w pierwszym dniu zawodów (przed rozpoczęciem I rundy). Uiszczenie w/w opłaty w podanym terminie jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju. W tej kwocie zawiera się m.in. oplata klasyfikacyjno rankingowa

7/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Tempo gry: 30 minut dla zawodnika P 30.

W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie może zostać zastosowany system kołowy.                   Partie będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej rundy. W trakcie zawodów przewiduje się krotką (10-15 min) przerwę.

W zawodach nie obowiązuje prowadzenie zapisu partii szachowej.

8/ TERMINARZ TURNIEJU:

15.06.2019 r. ( sobota )

Przyjmowanie wpłat i potwierdzenie udziału 15.06.2019 – 930  945

Odprawa techniczna ( Pan Sędzia Jan Zapała )  – 0950

Rundy od 1 – 7 (15.06.2019)

– Rozpoczęcie rozgrywek 1000

– Planowane zakończenie turnieju ( rundy od 1 – 7 ) wraz z rozdaniem nagród około godz. 17:00

9/ NAGRODY:

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale i upominki (nagrody rzeczowe)

Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w zakończeniu turnieju.

Uwaga : W turnieju przewidywana jest również oddzielna klasyfikacja tj. klasyfikacja druzynowa ( wyniki 3 najlepszych zawodnikow z danej placowki ). Dla pierwszych 3 miejsc w w/w klasyfikacji przewidziano puchary dla placowek oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych placowek.

10/ INNE

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów.

Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.

Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

RODO

Każdy uczestnik opłacający wpisowe wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i internet, Małopolski Związek Szachowy w celach rankingowych a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wycofanie zgody jest jednocześnie rezygnacją z udziału w turnieju.