„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,

co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”

                                                 Ewangelia wg ś w .  Łukasza 2 .  15-16

 

Niech Święta bożego Narodzenia

będą czasem radości, rodzinnego ciepła,

wewnętrznego spokoju, a nadchodzący Nowy Rok

niech pozwoli zrealizować wszystkie marzenia i plany.